Felelős és szabálykövető vállalatként és együttműködő partnerként a Magyar Suzuki Zrt. üzleti tevékenysége mellett megalapítása óta nagy gondot fordít a társadalmi szerepvállalásra, fenntarthatóságra és innovációra. Vállalati kultúránk nélkülözhetetlen részét képezi az érintettjeink és környezetünk iránti odafigyelés és gondoskodás. A Magyar Suzuki Zrt. arra törekszik, hogy üzleti partnereivel, vásárlóival, érintettjeivel és a közösséggel együttműködve hosszútávú értékteremtő kezdeményezéseket tegyen, illetve támogasson a stakeholderekkel közös értékek mentén. Az ügyfelek igényeire koncentrálva pedig értékes termékeket hozzon létre.

Arra törekszünk, hogy az értékteremtő törekvések iránti igény és felelősségtudat beépüljön szervezeti kultúránk minden szintjén. Hiszen vezető járműipari vállalatként nem csak üzleti érdekünk, de felelősségünk is a fenntartható eredményesség, tevékenységünkkel pedig példát és irányt kell mutatnunk a szektor szereplőinek és a társadalomnak. Környezetbarát és gazdaságosan fenntartható autókat gyártunk minél szélesebb fogyasztói réteg számára. Ez üzleti sikerünk titka. Éppen ezért a környezet- társadalom- gazdaság hármas pillére mentén alakítottuk ki fenntarthatósági szemléletünket. A munkavállalók és helyi közösségek mellett a biztonság, illetve az oktatás azok az elemek, melyekre hosszútávon vállalatunk kiemelt hangsúlyt kíván fordítani.

Suzuki Motor Corporation a kisebbet, kevesebbet, könnyebbet, rövidebbet és szebbet gyártási alapfilozófiája mentén a karbonsemlegesség elérésére törekszik 2050-ig, így az összes üzemegysége, és minden saját gyártású terméke tekintetében világszinten.

A Magyar Suzuki Zrt. gyártóvállalatként felelősséggel tartozik a környezet jelenlegi állapotának megőrzéséért és javításáért. Ennek szellemében a fenntartható folyamatok, tevékenységek kialakítása, illetve folyamatos optimalizálása kiemelten fontos vállalatunk számára.

Anyavállalatunk, a Suzuki Motor Corporation egyértelmű környezetvédelmi vállalásokat és célkitűzéseket fogalmazott meg az elkövetkező 100 évre, melyeket innovatív technológiai megoldásokkal valósít meg. Mindemellett a kisebbet, kevesebbet, könnyebbet, rövidebbet és szebbet gyártási alapfilozófiája mentén üzemeiben és az általa gyártott termékek esetében világszerte a karbonsemlegesség elérésére törekszik 2050-ig. Az elkövetkezendő években pedig kiemelt figyelmet szentel és invesztál a kutatás-fejlesztésbe, így a hibrid és elektromos autók fejlesztésébe.

A központi célkitűzésekkel összhangban a Magyar Suzuki célja a közvetlen kibocsátások mérséklése; a közvetett környezeti kockázatok csökkentése, a természeti erőforrások megőrzése, az újrafelhasználásra, újrahasznosításra épülő környezetgazdálkodás megerősítése továbbhaladva a karbonsemlegesség felé vezető úton. 2025-től tervezzük az elektromos modelleket bevezetni kínálatunkba.