Környezeti politika

 

A Magyar Suzuki Zártkörű Részvénytársaság (MS Zrt.). fő tevékenységként személygépkocsi teljes gyártását végzi Magyarországon, a fém karosszéria elemek sajtolásától, a személygépkocsi teljes összeszereléséig.

Az MS Zrt. közvetlen felelősséggel tartozik a környezet jelenlegi állapotának fenntartásáért és folyamatos javításáért, ennek érdekében a környezetvédelmet a fejlődési folyamat szerves részének tekinti.
MS Zrt. ismeri a rá vonatkozó környezeti jogszabályokat és egyéb előírásokat, tevékenységét ezeknek megfelelően végzi.

Környezetért érzett felelőssége tudatában MS Zrt. az alábbiakat vállalja:

1. Közvetlen kibocsátások mérséklése érdekében:

- Az MS Zrt. stratégiai célja a teljes karbonsemlegesség elérése 2050-re! Ennek elérésére érdekében már 2030-ig megvalósulási ütemtervet készítünk és projekteket valósítunk meg.
- Az MS Zrt. tevékenysége során kibocsátott VOC (szerves oldószer) légszennyező anyagok mennyiségét biztonsággal a jogszabály szerint 45 g/m2 szint alatt tartja, új technológiai lehetőségeket keresve az oldószer felhasználás minimalizálására törekszik.
- Keresi azokat a megoldásokat, melyek a veszélyes hulladék fajlagos mennyiségének csökkentését szolgálják.
- Kibocsátások előtt folyamatosan ellenőrzi a megtisztított ipari szennyvizek és a gyárterületről összegyűjtött csapadékvizek minőségi jellemzőit.
- Az elérhető legjobb technológia (BAT) követelményeinek kíván megfelelni és a technológiát ennek megfelelően fejleszti.
- A gyártott típusok alacsony CO2 kibocsátása és egyéb új technikai megoldásai a környezettudatos szemléletet bizonyítják.

2. Közvetett környezeti kockázatok csökkentése érdekében:

- Veszélyes hulladék ártalmatlanításánál - a hulladékok legmegfelelőbb elhelyezése érdekében - előnyben részesíti azokat a cégeket, melyek saját veszélyes hulladék égetővel vagy lerakóval rendelkeznek, valamint van ISO 9001 és ISO 14001 vagy EMAS tanúsítványuk.
- Ösztönzi és egyben elvárja a beszállítóitól a környezetvédelmi teljesítményük növelését.

3. Monitoring érdekében:

- Az MS Zrt. legnagyobb kibocsátó pontforrásaira telepített folyamatos VOC (szerves oldószer) mérőberendezés adatait on-line kapcsolatban az illetékes környezetvédelmi hatóságnak elküldi.
- A levegővédelmi jogszabályok alapján a kibocsátott szerves szennyezőanyagok (VOC) terjedését és hatásterületét is nyomon követi, ezzel felelősséget vállalva Esztergom város és környékének környezeti terhelésében.

4. Természeti erőforrások megőrzése érdekében:

- Az MS Zrt. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az energiafelhasználás csökkentésével közvetlen és közvetett módon hozzájáruljon az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentéséhez.
- Az ipari vízfelhasználás optimalizálásával hozzájárul a felszín alatti vízkészletek védelméhez.
- Az MS Zrt. a lehető legnagyobb mértékben törekszik arra, hogy a hasznosítható hulladékok mennyiségét növelje, a lerakásra kerülő nem hasznosítható hulladékok mennyiségét pedig minimalizálja.
- Jogszabályi lehetőségekhez igazodva, megvizsgálja az egyes hulladékok átsorolási lehetőségét másodnyersanyaggá, így azok szabadon értékesíthetővé válnak.
- Keresi azokat a lehetőségeket, melyek a megújuló energiaforrások hasznosítási lehetőségét szolgálják.

5. Jogszabályok betartása érdekében:

- Valamennyi tevékenységet jogkövető módon, az aktuális magyar és nemzetközi előírások betartásával végzi.
- Kiemelten kezeli a gyártókra vonatkozó roncsautós ELV szabályozás előírásainak betartását, az abban foglalt hasznosítási arány folyamatos növelésével.
- Betartja a REACH szabályozással kapcsolatban a veszélyes anyagok használatára vonatkozó előírásokat.

6. Tájékoztatás érdekében:

- MS Zrt. informálja a beszállítókat és a telephelyén működő vállalkozókat környezetvédelmi elkötelezettségéről, együttműködésre kéri őket a környezetközpontú irányítási rendszer elveinek alkalmazásában.
- Vezetőség jóváhagyása esetén egyszerűsített környezeti jelentést készít és ad ki, mely a cég CSR tevékenységet erősíti.

7. Környezetvédelmi tudatosság érdekében:

- MS Zrt. képezi és ösztönzi az alkalmazottakat, hogy munkájukat ezzel a politikával összhangban végezzék, környezettudatos szemléletben gondolkodjanak és cselekedjenek a munkahelyen kívül is.

8. Környezeti Politika felülvizsgálata

- Lényeges változás esetén a Környezeti Politikát felül kell vizsgálni!


Esztergom, 2022. november
Masato Atsumi
Vezérigazgató
Magyar Suzuki Zrt.