Magyar Suzuki ZRt.
Környezeti politika


A Magyar Suzuki Zártkörű Részvénytársaság (MS ZRt.). fő tevékenységként személygépkocsi teljes gyártását végzi Magyarországon, a fém karosszéria elemek sajtolásától, a személygépkocsi teljes összeszereléséig.

Az MS ZRt. közvetlen felelősséggel tartozik a környezet jelenlegi állapotának fenntartásáért és folyamatos javításáért, ennek érdekében a környezetvédelmet a fejlődési folyamat szerves részének tekinti.

MS ZRt. ismeri a rá vonatkozó környezeti jogszabályokat és egyéb előírásokat, tevékenységét ezeknek megfelelően végzi.

Környezetért érzett felelőssége tudatában MS ZRt. az alábbiakat vállalja:

Közvetlen kibocsátások mérséklése érdekében:
- Az MS ZRt. tevékenysége során kibocsátott VOC (szerves oldószer) légszennyező anyagok mennyiségét biztonsággal a jogszabály szerint 45 g/m2 szint alatt tartja, új technológiai lehetőségeket keresve az oldószer felhasználás minimalizálására törekszik.

- Keresi azokat a megoldásokat, melyek a veszélyes hulladék fajlagos mennyiségének csökkentését szolgálják.

- Kibocsátások előtt folyamatosan ellenőrzi a megtisztított ipari szennyvizek és a gyárterületről összegyűjtött csapadékvizek minőségi jellemzőit.
- Az elérhető legjobb technológia (BAT) követelményeinek megfelelni és a technológiát ennek megfelelően fejleszteni.

- A gyártott típusok az alacsony CO2 kibocsátása és egyéb új technikai megoldásai a környezettudatos szemléletet bizonyítják.

Közvetett környezeti kockázatok csökkentése érdekében:
- Veszélyes hulladék ártalmatlanításánál - a hulladékok legmegfelelőbb elhelyezése érdekében - előnyben részesíti azokat a cégeket, melyek saját veszélyes hulladék égetővel vagy lerakóval rendelkeznek, valamint van ISO 9001 és ISO 14001 vagy EMAS tanúsítványuk.

- Ösztönzi és egyben elvárja a beszállítóitól a környezetvédelmi teljesítményük növelését.

Monitoring érdekében:
- Az MS ZRt. legnagyobb kibocsátó pontforrásaira korábban telepített folyamatos VOC (szerves oldószer) mérőberendezés adatait on-line kapcsolatban az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek is elküldi.

- A levegővédelmi jogszabályok alapján a kibocsátott szerves szennyezőanyagok (VOC) terjedését és hatásterületét is nyomon követi, ezzel felelősséget vállalva Esztergom város és környékének környezeti terhelésében.

Természeti erőforrások megőrzése érdekében:
- Az MS ZRt. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az energiafelhasználás csökkentésével közvetlen és közvetett módon hozzájáruljon az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentéséhez.

- Az ipari vízfelhasználás optimalizálásával járuljon hozzá a felszín alatti vízkészletek védelméhez.

- Az MS ZRt. a lehető legnagyobb mértékben törekszik arra, hogy a hasznosítható hulladékok mennyiségét növelje, a lerakásra kerülő nem hasznosítható hulladékok mennyiségét pedig minimalizálja.

- Jogszabályi lehetőségekhez igazodva, megvizsgálja az egyes hulladékok átsorolási lehetőségét másodnyersanyaggá, így azok szabadon értékesíthetővé vállnak.

- Keresi azokat a lehetőségeket, melyek a megújuló energiaforrások hasznosítási lehetőségét szolgálják.

Jogszabályok betartása érdekében:
- Valamennyi tevékenységüket jogkövető módon, az aktuális magyar és nemzetközi előírások betartásával végzi.

- Kiemelten kezeli a gyártókra vonatkozó roncsautós ELV szabályozás előírásainak betartását, az abban foglalt hasznosítási arány folyamatos növelésével.

- Betartja a REACH szabályozással kapcsolatban a veszélyes anyagok használatára vonatkozó előírásokat.

Tájékoztatás érdekében:
- MS ZRt. informálja a beszállítókat és a telephelyén működő vállalkozókat együttműködésre kéri őket környezetvédelmi elkötelezettségéről, a környezetközpontú irányítási rendszer elveinek alkalmazásában.

- Vezetőség jóváhagyása esetén egyszerűsített környezeti jelentést készít és ad ki, mely a cég CSR tevékenységet erősíti.

Környezetvédelmi tudatosság érdekében:
- MS ZRt. képezi és ösztönzi az alkalmazottakat, hogy munkájukat ezzel a politikával összhangban végezzék. Környezettudatos szemléletben gondolkodjanak és cselekedjenek a munkahelyen kívül is.

Környezetvédelmi politika felülvizsgálata:
- Lényeges változás esetén a Környezeti Politikát felül kell vizsgálni!


Esztergom, 2017 április

Abe Yoshinobu
Vezérigazgató