Adatvédelmi szabályzataink

A. Az adatkezelő

A Magyar Suzuki Zrt. (cím: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 52/A., nyilvántartó bíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: Cg. 11-10-001371; adószám: 10552821-2-11; e-mail: privacy@suzuki.hu, a továbbiakban: „MSC”, illetve bármely többes szám első személyben ragozott alak is ebben az értelemben szerepel) az Ön személyes és egyéb adatainak az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) értelmében – az adatvédelmi szabályzatainkkal kapcsolatosan – történő kezeléséért felelős adatkezelő.

Adatvédelmi tisztviselőt neveztünk ki, aki az adatvédelmi szabályzatainkkal kapcsolatos kérdések felügyeletéért felelős. Ha kérdései vannak ezen szabályzatokkal kapcsolatban, beleértve a jogai érvényesítésére vonatkozó kéréseket, kérjük, lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel a K. pontban meghatározott elérhetőségeken.

B. Webhely adatvédelmi szabályzat

A jelen Webhely adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: jelen „Szabályzat”) bemutatja, hogy az MSC hogyan használja fel az Önről gyűjtött adatokat (a továbbiakban: az Ön „személyes adatai”), ha felkeresi webhelyeinket, közösségi hálózati szolgáltatásainkat vagy az általunk működtetett alkalmazásokat (a továbbiakban együttesen: „Webhelyeink”), illetve ha kapcsolatba lép velünk az ott található elérhetőségek segítségével.

Webhelyeink lehetővé tehetik, hogy rajtuk keresztül más webhelyeket, közösségi hálózati szolgáltatásokat vagy alkalmazásokat keressen fel, amelyek az MSC kapcsolt vállalkozásai vagy partnervállalatai (beleértve a forgalmazóinkat és a márkakereskedéseinket is) tulajdonában és működtetésében állnak. Ezek a más webhelyek stb. saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek, és javasoljuk, hogy az ilyen más társaságok által működtetett webhelyek felkeresése esetén tekintse meg azok adatvédelmi szabályzatait is, mivel az adott kapcsolt vállalkozások, illetve partnerek ezen szabályzatok szerint fogják az Ön személyes adatait kezelni.

A jelen Szabályzat mellett az MSC által kínált bizonyos termékekre és szolgáltatásokra külön adatvédelmi szabályzat is vonatkozik, amely részletesebben leírja, hogy az adott esetben hogyan történik az Ön személyes adatainak kezelése.

1. 1. A személyes adatok kategóriái és az adatkezelési célok - Milyen személyes adatokat kezelünk Önről és miért?

Webhelyeink használata során bizonyos adatok megadására kérhetjük Önt. A megadandó személyes adatok köre az adott űrlaptól függ, de általában ide tartozik többek között az Ön neve, postacíme, telefonszáma és e-mail-címe.

Előfordulhat, hogy a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől, hanem más forrásokból gyűjtjük. Különösen a közösségi oldalakon gyűjtünk személyes adatokat.

Személyes adatokat gyűjtünk továbbá automatikusan, sütik és hasonló technológiák használatával is. Erről az alábbi „Sütiszabályzat” című C. pontban olvashat részletesebben.

A Webhelyeinkről gyűjtött személyes adatokat arra használjuk fel, hogy:

 • teljesíteni tudjuk kéréseit, például hogy bevonjunk Önt promócióinkba, megválaszoljuk az esetleges kérdéseit, valamint e-mailben vagy más üzenet formájában hírt adjunk a tevékenységeinkről. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok megkívánják, kizárólag az Ön hozzájárulásával küldünk marketinganyagokat a tevékenységeinkről. A hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja az alábbi elérhetőségeken vagy az e-mailben található „leiratkozás” funkció használatával;
 • teljesíteni tudjuk jogszabályi és szabályozási kötelezettségeinket, reagáljunk a kormányzati hatóságok vagy más külső felek által küldött információkérésekre vagy a megindult jogi eljárásokban, megelőzzük és felderítsük a csalást és egyéb bűncselekményeket, vagy megvédjük az Ön vagy más személyek jogait; valamint
 • működtessük a Webhelyeinket, és a továbbfejlesztés érdekében elemezzük azok használatát.

2. Az adatkezelés alapja és következményei - Milyen jogos indokkal kezeljük személyes adatait, és mi történik, ha úgy dönt, hogy nem adja meg azokat?

Személyes adatainak a Webhelyekkel kapcsolatos gyűjtése, kezelése és felhasználása az alábbi jogalapokra támaszkodik:

 1. Hozzájárulás: az Ön hozzájárulása adatainak egy vagy több meghatározott célra történő kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Amennyiben a személyes adatainak felhasználására vonatkozó hozzájárulásra támaszkodunk, akkor bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást. További részletekért olvassa el a K. pontot.
 2. Szerződés: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
 3. Jogszabályi vagy szabályozási kötelezettség: az adatkezelés a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
 4. Jogos érdek: az adatkezelés az általunk vagy egy harmadik fél által érvényesített jogos érdekek céljaira szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel (üzleti tevékenységünk megfelelő és eredményes irányítása, valamint nyilvántartásaink pontos és naprakész vezetése) szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Ha további tájékoztatást kér a jogos érdekeink alapján kezelt személyes adatokkal kapcsolatban elvégzett érdekmérlegelési tesztről, a K. pontban szereplő elérhetőségeken vegye fel velünk a kapcsolatot.

Megfelelő intézkedésekkel (például az Ön személyes adatai biztosítása révén) gondoskodunk arról, hogy a személyes adatait ne használjuk a fentiekkel össze nem férő célra, továbbá értesítjük Önt a fenti célok lényeges változásairól. A K. pontban megadott elérhetőségeken keresztül bármikor tiltakozhat a jogos üzleti érdekeinken alapuló adatkezelésünk ellen.

Amennyiben jogszabály vagy az Önnel kötött szerződésünk rendelkezései alapján szükséges személyes adatokat gyűjtenünk, és Ön kérésünkre nem adja meg az adatokat, akkor előfordulhat, hogy nem tudjuk teljesíteni az Önnel kötött vagy megkötni kívánt szerződésünket (például áruk vagy szolgáltatások biztosítása érdekében). Ebben az esetben a személyes adatai megadásának elmulasztása hátrányos lehet az Ön számára, például előfordulhat, hogy nem kaphat meg bizonyos termékeket és szolgáltatásokat. Ugyanakkor ellenkező rendelkezés hiányában a személyes adatai megadásának elmulasztása nem jár jogi következményekkel az Ön számára.

C. SÜTIKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Webhelyeink sütiket és egyéb hasonló eszközazonosító technológiákat, úgymint átlátszó GIF-fájlokat, pixeleket és eszközazonosítókat („device fingerprinting”) (a továbbiakban együttesen: „Sütik”) használnak.

A süti („cookie”) nem más mint egy szöveges fájl, amely elhelyezhető az Ön személyi számítógépének vagy mobileszközének böngészőjében, és később, egy weboldal meglátogatásakor visszaolvasható. Más Sütik kismennyiségű adatot helyezhetnek el az Ön böngészőjében, vagy az Ön eszközére vonatkozó információkat (mint például az Ön IP-címe) nyerhetnek ki; így azonosítani tudjuk Önt, ha legközelebb ugyanarról az eszközről látogatja meg az oldalt. A Süti lehet ideiglenes süti (munkamenetsüti), amely csak addig marad az Ön eszközén vagy böngészőjében, amíg Ön el nem hagyja az adott weboldalt, majd a böngésző bezárásakor törlődik; illetve lehet állandó süti, amely bizonyos ideig a megmarad böngészőben. A Sütiben szereplő információkat összesített formában gyűjthetjük és használhatjuk fel.

Egyes Sütiket közvetlenül az MSC szolgáltat, másokat pedig külső felek, például hirdetési vagy adatelemzési szolgáltatók.

Beállíthatja böngészőjét, hogy visszautasítson minden vagy valamely böngésző sütit, vagy figyelmeztesse Önt, amikor a webhelyek sütiket állítanak be vagy érnek el. Ha letiltja vagy elutasítja a sütik használatát, kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen webhely egyes részei esetleg elérhetetlenné válnak vagy nem működnek megfelelően. További tájékoztatásért az általunk használt sütikről, kérjük, olvassa el a Sütikezelési szabályzatunkat.

D. KÜLÖNÖS SZABÁLYZAT: HOGYAN HASZNÁLJUK FEL VÁSÁRLÓINK ADATAIT

A jelen Vásárlói adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: jelen „Szabályzat”) ismerteti, hogy az MSC hogyan gyűjti és kezeli az Európai Unióban, illetve más olyan országokban vagy régiókban lévő személyek adatait, ahol a személyes adatok védelmére az uniós előírások – ideértve többek között az általános adatvédelmi rendeletet ((EU) 2016/679 rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) – vonatkoznak, valamint azt, hogy hogyan használjuk és védjük ezeket az adatokat és az Ön azokkal kapcsolatos jogait (a továbbiakban: „Ön”, feltéve, hogy az említett területek valamelyikén tartózkodik).

A jelen Szabályzat minden olyan személyes adatra kiterjed, amelyet akkor gyűjtünk vagy kezelünk Önről, ha Ön megvásárolja, lízingeli vagy bérli valamely gépjárművünket, vagy egyéb módon az MSC, valamely kapcsolt vállalkozásunk (ezek listája itt érhető el) vagy márkakereskedőnk (ezek listája itt érhető el) vásárlója lesz. A személyes adat Önre vonatkozó információ, amely önmagában vagy más információval együtt észszerűen lehetővé teszi az Ön azonosítását.

1. AZ ÁLTALUNK FELHASZNÁLT SZEMÉLYES ADATOK

Személyes adatokat gyűjthetünk közvetlenül Öntől (pl. ha gépjárművet vásárol vagy tesztvezetést kér) és az alábbi 1.2. pontban megjelölt más forrásokból is.

Egyes személyes adatainak gyűjtésére jogszabály vagy az Önnel létrejött szerződéses jogviszony alapján is kötelesek lehetünk. Az információk megadásának elmulasztása megakadályozhatja vagy késleltetheti ezen kötelezettségek teljesítését. Az adatok gyűjtésekor tájékoztatjuk Önt, hogy valamely adat megadása kötelező-e, illetve annak elmulasztása milyen következményekkel jár.

1.1. Közvetlenül Öntől gyűjtött adatok

Az alábbi kategóriákba tartozó adatokat gyűjtjük közvetlenül Öntől:

 1. Személyi adatok (pl. név, nem, kor, születési idő, állampolgárság, lakcím, családszerkezet);
 2. Elérhetőség (pl. telefonszám, e-mail-cím, postacím vagy mobiltelefonszám);
 3. A gépjármű adatai (pl. az Ön tulajdonában álló gépjárművekre vonatkozó adatok, beleértve a járműazonosító számot, rendszámot, modellt, kort és a futott kilométereket). Bizonyos esetekben, ha szervizelteti vagy javíttatja gépjárművét, közvetlenül gyűjtünk diagnosztikai és működési/környezeti adatokat róla, valamint nyilvántartást vezetünk az elvégzett munkáról és az értesített alkatrészekről. A gépjárműve szervizelése és javítása kapcsán gyűjtött személyes adatokról az alábbi 5. alpontban talál további információkat.
 4. Az Ön által előnyben részesített marketing- és kapcsolattartási módozatok (pl. mely termékek érdeklik Önt, és kíván-e marketingüzeneteket kapni tőlünk);
 5. Az Önről automatikusan gyűjtött információk, beleértve a sütik vagy más hasonló eszközazonosító technológiák (a továbbiakban: „Sütik”) használatával gyűjtött adatokat. A Sütik használatával kapcsolatban további tájékoztatást a Webhely adatvédelmi szabályzatunkban és a Sütikezelési szabályzatunkban talál; és
 6. A modell megnevezése, járműosztály, termékazonosító (pl. járműazonosító szám), valamint az Ön által vásárolt és/vagy használt termék(ek) fotója vagy róluk készült videófelvétel; valamint
 7. Az Ön által külső felektől vásárolt termék(ek).

1.2. Egyéb forrásokból gyűjtött adatok:

Márkakereskedőinktől és forgalmazóinktól, valamint nyilvános forrásokból, például közhiteles nyilvántartásokból is gyűjtünk Önről információkat.

Az alábbi kategóriákba tartozó adatokat gyűjtjük ezen egyéb forrásokból Önről:

 1. Személyi adatok (pl. név, nem, kor, születési idő, lakcím, családszerkezet);
 2. Elérhetőség (pl. telefonszám, e-mail-cím, postacím vagy mobiltelefonszám);
 3. A gépjármű adatai (pl. az Ön tulajdonában álló gépjárművekre vonatkozó adatok, beleértve a járműazonosító számot, rendszámot, modellt, kort és a futott kilométereket). Bizonyos esetekben, ha szervizelteti vagy javíttatja gépjárművét, közvetlenül gyűjtünk diagnosztikai és működési/környezeti adatokat róla, valamint nyilvántartást vezetünk az elvégzett munkáról és az értesített alkatrészekről. A gépjárműve szervizelése és javítása kapcsán gyűjtött személyes adatokról az alábbi 5. alpontban talál további információkat.
 4. Az Ön által előnyben részesített marketing- és kapcsolattartási módozatok (pl. mely termékek érdeklik Önt, és kíván-e marketingüzeneteket kapni tőlünk);
 5. A modell megnevezése, járműosztály, termékazonosító (pl. járműazonosító szám), valamint az Ön által vásárolt és/vagy használt termék(ek) fotója vagy róluk készült videófelvétel; valamint

1.3. Személyes adatok különleges kategóriái

Az általunk használt bizonyos információk érzékeny adatnak minősülnek. Például jelentést kapunk azokról a balesetekről, amelyekben járműveink érintettek, és ezekben leírás szerepelhet az elszenvedett sérülésekről, valamint arról, hogy szükség volt-e kórházi ellátásra. Ezeket a jelentéseket forgalmazóinktól kapjuk, és ezt az információt az Ön kifejezett hozzájárulásával vagy bizonyos esetekben azért használjuk fel, hogy betartsuk a szociális védelemről szóló jogszabályokat (amennyiben az információ gyűjtését jogszabály írja elő számunkra), jogi igényeinket előterjesszük vagy megvédjük, illetve ha ezt alapvető közérdek (pl. termékvisszahívás) megkívánja. Ha hozzájárulását megadta, azt bármikor visszavonhatja az alábbi K. pontban) megadott elérhetőségeken.

2. HOGYAN HASZNÁLJUK FEL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Az Ön személyes adatait arra használjuk, hogy:

 1. teljesítsük az Önnel kötött esetleges megállapodás alapján fennálló szerződéses kötelezettségeinket, vagy megtegyük a szerződéskötéshez szükséges lépéseket;
 2. teljesítsük az Ön kéréseit (például, hogy tesztvezetést tudjon foglalni vagy brosúrákat tudjon kérni a gépjárművekről);
 3. jobban megértsük, továbbfejlesszük és tökéletesítsük termékeinket, folyamatainkat, szolgáltatásainkat és marketingstratégiáinkat, ideértve az alkatrészek hibaelemzéseinek elvégzését;
 4. az általunk és/vagy a vállalatcsoportunkba tartozó más vállalatok által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos reklámokkal és ajánlatokkal keressük meg Önt (kivéve, ha Ön nem kért marketingüzeneteket, vagy jogszabály egyébként kizárja ezek küldését);
 5. Önhöz igazítsuk a kommunikációnkat, termékeinket és szolgáltatásainkat;
 6. naprakészen tartsuk az Ön személyes adatait;
 7. új termékeket és szolgáltatási lehetőségeket vizsgáljunk meg;
 8. teljesítsük jogi kötelezettségeinket, és együttműködjünk a szabályozó és jogalkalmazó hatóságokkal;
 9. jobban megérthessük vásárlóinkat;
 10. ápoljuk és javítsuk a kapcsolatunkat Önnel;
 11. védjük az Ön vagy más személy létfontosságú érdekeit; valamint
 12. szükség esetén érvényesíthessük jogainkat.

3. MI AZ ADATKEZELÉSÜNK JOGALAPJA?

Több különböző törvényes indokokra támaszkodva használjuk fel személyes adatait, és a következő esetekben gyűjtjük és használjuk fel azokat:

 1. Hozzájárulás: ha rendelkezünk az Ön hozzájárulásával (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Amennyiben a személyes adatainak felhasználására vonatkozó hozzájárulásra támaszkodunk, akkor bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást. További részletekért olvassa el a K. pontot.
 2. Szerződés: ha személyes adatainak felhasználására azért van szükségünk, hogy olyan szerződést vagy szerződéseket teljesítsünk, amely(ek)ben Ön az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére lépéseket tegyünk. Ezekben a szerződésekben szerepelhetnek azok a feltételek, amelyek alapján Ön ösztönző programhoz csatlakozik vagy megállapodásokat köt az MSC rendszerei kapcsán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont);
 3. Jogszabályi vagy szabályozási kötelezettség: ha az Ön személyes adatainak használata jogi vagy szabályozási kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont);
 4. Létfontosságú érdekek: korlátozott esetekben, ha valaki biztonságát vagy létfontosságú érdekeit szükséges megvédenünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont);
 5. Közérdek: bizonyos esetekben a személyes adatait közérdekű célokra kell felhasználnunk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont); és
 6. Jogos érdekek: ha az Ön személyes adatait jogos érdekeink, vagy azon szervezet jogos érdekei keretein belül használjuk, amellyel megosztottuk az Ön személyes adatait, és meggyőződtünk arról, hogy személyes adatai és az ezen információkkal kapcsolatos jogai védelemben részesülnek. Az MSC erre a jogalapra támaszkodik, ha az Ön személyes adatait a következőkre használjuk: annak biztosítása, hogy termékeink és szolgáltatásaink szállítása és használata a rájuk vonatkozó jogszabályoknak és feltételeknek megfelelően történjen; továbbá szükség esetén saját jogaink vagy tulajdonunk, illetve mások jogainak vagy tulajdonának megóvása vagy védelme, valamint a csalások, védelmi, biztonsági vagy adatvédelmi incidensek felderítése, megakadályozása vagy más módon történő kezelése. Az alábbiakban ismertetjük az általunk érvényesített jogos érdekeket:
Adatkezelési tevékenység Jogos érdekek mérlegelésének értékelése
Suzuki gépjárművek javítása, diagnosztikája és szervizelése
Mint a Suzuki gépjárművek gyártója, az MSC jogos érdeke, hogy az ügyfél Suzuki gépjárművének javításával, diagnosztikájával és szervizelésével kapcsolatos személyes adatokat kezeljen a vásárlóknak nyújtott szolgáltatások javítása, valamint a Suzuki gépjárművek biztonságának növelése érdekében tett intézkedések erősítése érdekében. Az MSC-nek jogos érdeke fűződik a gépjármű- és a szervizinformációk kezeléséhez és továbbításához e cél elérése érdekében, mivel ez alapvető fontosságú a Suzuki gépjárművek különböző Suzuki márkakereskedők által végzett javításában, diagnosztikájában és szervizelésében.
Visszahívási kampányok és a tulajdonosértesítési programok kezelése, amelyek érinthetik az Ön gépjárművét
Mint a Suzuki gépjárművek gyártója, az MSC jogos érdeke, hogy biztosítsa a vásárlók biztonságát, a termékminőséget és megfeleljen a szabályozási követelményeknek. Az MSC gépjárművek tulajdonosai elvárják, hogy az MSC a jognak való megfelelést és a Suzuki gépjárművek biztonságát komolyan vegye, aminek biztosításához közérdek fűződik; hátrányokkal járhat, ha az MSC nem lenne képes ilyen módon feldolgozni az adatokat, így ez minden felhasználó és a szélesebb közösség számára előnyös.
A vásárlói információkérések és panaszok kezelése Az MSC-nek jogos érdeke fűződik az adatkezeléshez annak érdekében, hogy megválaszolja a vásárlók kérdéseit, információkéréseit és panaszait, mivel az MSC iránti bizalmuk fenntartása érdekében kritikus jelentőségű a vásárlókkal való együttműködés, ha kérdéseik vannak. Ha a vásárló közvetlenül fordul az MSC-hez kérdéssel vagy panasszal, észszerűen számíthat arra, hogy adatai feldolgozásra kerülnek a válaszadás megkönnyítése érdekében.
A csalás és egyéb bűncselekmények megelőzése és felderítése, illetve az MSC vagy mások jogainak védelme, valamint válaszadás a megindult jogi eljárásokban, illetve a kormányzati hatóságok vagy más külső felek által küldött információkérésekre Az MSC-nek jogos érdeke fűződik minden olyan csalás megelőzéséhez és felderítéséhez, amely fenyegetést jelent az MSC-re, annak munkavállalóira, üzleti partnereire és azok munkavállalóira, az importőrökre, a márkakereskedőkre és a végfelhasználókra, valamint a válaszadáshoz a megindult jogi eljárásokban vagy a kormányzati hatóságok vagy más külső felek által küldött információkérésekre. Az érintettek elvárják az MSC-től, hogy a jognak való megfelelést és az információbiztonságot komolyan vegye, és közérdek fűződik annak biztosításához, hogy ez így legyen; hátrányokkal járhat, ha az MSC nem lenne képes ilyen módon feldolgozni az adatokat, így ez a szélesebb közösség számára is előnyös. Ezért az MSC felfedheti a hatóságoknak és a bíróságoknak a nem kívánt biztonsági behatolásokat, a jogosulatlan hozzáféréseket, az információk nyilvánosságra hozatalát és megszerzését, az adatvédelmi és a rendszereket érintő incidenseket, valamint reagálhat harmadik személyek jogi követeléseire és megkereséseire.

Amennyiben adatkezelésünk jogalapját jogos érdekünk képezi, megfelelő garanciákkal védjük az Ön személyes adatait, és meggyőződünk arról, hogy jogos érdekeink nem élveznek elsőbbséget az Ön érdekeivel vagy alapvető jogaival és szabadságaival szemben. Ha további tájékoztatást kér a jogos érdekeink alapján kezelt személyes adatokkal kapcsolatban elvégzett érdekmérlegelési tesztről, a K. pontban szereplő elérhetőségeken vegye fel velünk a kapcsolatot. Amennyiben az adatkezelés során jogos érdekeinkre támaszkodunk, Ön a K. pontban szereplő elérhetőségeken keresztül bármikor tiltakozhat az adott adatkezelés ellen.

Adatkezelésünk nem irányul különleges adatok vagy bűnügyi személyes adatok kezelésére, kivéve, ha Ön önként közli ezeket az adatokat velünk, és kifejezetten hozzájárul az adatkezeléshez (a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján), vagy ha az adatkezelés a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének f) pontja szerinti esetleges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

4. GÉPJÁRMŰVE SZERVIZELÉSEKOR VAGY JAVÍTÁSAKOR GYŰJTÖTT ADATOK

Az Ön gépjárműve a gyártáskor egyedi azonosító számot kapott (ez az alvázszám, vagy más néven járműazonosító szám, angol rövidítéssel: „VIN”). A VIN alapján meg tudjuk állapítani gépjárműve bizonyos adatait, például a modellt, a korát és a műszaki jellemzőit, így azt, hogy milyen szoftverrel működik.

Ha a gépjárművét beadja szervizelésre valamelyik márkakereskedőnkhöz vagy javítóműhelyünkbe, az azon dolgozó szerelőknek rögzíteniük kell a VIN-t, valamint a gépjárműve aktuális állapotára vonatkozó diagnosztikai és működési/környezeti adatokat, továbbá azt, hogy mikor jelentkezett a hiba.

Ezek az információk továbbításra kerülnek az MSC vagy szolgáltatói által Magyarországon vagy máshol működtetett rendszereibe, hogy az MSC az adott gépjárműre vonatkozó javítási, karbantartási és diagnosztikai információkkal (ezen belül a problémák kijavítását segítő diagramokkal, valamint a fedélzeti rendszerhez szükséges szoftverfrissítésekkel) tudja ellátni a gépjárművén dolgozó szerelőket. Az MSC emellett megküldi részükre a gépjárművén végzett korábbi munkák adatait is, ezzel is segítve a diagnosztikát, javítást és/vagy szervizelést, valamint a nyilvántartásaik vezetését.

A gépjárművén a szervizelés vagy javítás során végzett munkák adatait mindig összekapcsoljuk a gépjármű VIN-jével, hogy a márkakereskedőinknél dolgozó szerelők és a javítóműhelyek minden alkalommal a legjobb szervizszolgáltatást tudják nyújtani Önnek. A szolgáltatások elvégzését követően ezeket az információkat továbbítják az MSC rendszereibe, hogy az MSC (vagy az általa erre feljogosított külső fél) hozzáférjen a korábbi szerviz- és karbantartási adatokhoz, és azok a világon bárhol elérhetőek legyenek az Ön gépjárművét szervizelő márkakereskedők, javítóműhelyek vagy azok szerelői számára. Az MSC lépéseket tesz azért, hogy az Ön személyes adatainak védelme érdekében kizárólag azok a márkakereskedők, javítóműhelyek és szerelők férjenek hozzá ezekhez az adatokhoz, akik az Ön gépjárművének szervizelését végzik.

A rendszerben található információkat az MSC az MSC-gépjárművekkel kapcsolatos gyakori problémák felderítésére, a javítások elősegítésére, a szavatossági igények kezelésére és intézésére, valamint hasonló termékek és szolgáltatások kapcsán is felhasználja. Az adatokat termékbiztonsági célokra is felhasználják, többek között a korrekciós intézkedések (például a kötelező vagy nem kötelező termékvisszahívások) elhatározását és végrehajtását, valamint a kutatás-fejlesztési célokat. Szükség esetén az MSC az adatokat jogi kötelezettségei teljesítésére is felhasználja.

Az információkat az MSC a fenti célokra cégcsoportja tagjainak/partnercégeinek és szolgáltatóinak is továbbíthatja az alábbiak szerint.

E. KÜLÖNÖS SZABÁLYZAT: HOGYAN HASZNÁLJUK FEL AZ ÜZLETI PARTNEREINK ADATAIT

A jelen Üzleti partnerekre vonatkozó adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: jelen „Szabályzat”) ismerteti, hogy az MSC hogyan gyűjti és kezeli az Európai Unióban, illetve más olyan országokban vagy régiókban lévő személyek adatait, ahol a személyes adatok védelmére az uniós előírások vonatkoznak, többek között az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: „GDPR”), valamint azt, hogy hogyan használjuk és védjük ezeket az adatokat és az Ön azokkal kapcsolatos jogait (a továbbiakban: „Ön”, feltéve, hogy az említett területek valamelyikén tartózkodik).

A jelen Szabályzat minden olyan személyes adatra kiterjed, amelyet az Ön vagy vállalkozása az MSC-szel vagy valamely kapcsolt vállalkozásunkkal (ezek listája itt érhető el) fennálló üzleti kapcsolatával összefüggésben gyűjtünk vagy kezelünk Önről; ezek közé tartoznak többek között a forgalmazók, a márkakereskedők, a beszállítók, a szolgáltatók, a kormányzati hatóságok, a nemzetközi szervezetek, a sajtó és a nonprofit szervezetek. A személyes adat Önre vonatkozó információ, amely önmagában vagy más információval együtt észszerűen lehetővé teszi az Ön azonosítását.

1. AZ ÁLTALUNK FELHASZNÁLT SZEMÉLYES ADATOK

Személyes adatokat gyűjthetünk közvetlenül Öntől és más nyilvános forrásokból is.

Egyes személyes adatainak gyűjtésére jogszabály vagy az Önnel létrejött szerződéses jogviszony alapján is kötelesek lehetünk. Az információk megadásának elmulasztása megakadályozhatja vagy késleltetheti ezen kötelezettségek teljesítését. Az adatok gyűjtésekor tájékoztatjuk Önt, hogy valamely adat megadása kötelező-e, illetve annak elmulasztása milyen következményekkel jár.

1.1 Az általunk Önről gyűjtött adatok

Az alábbi kategóriákba tartozó adatokat gyűjtjük Önről. Ezeket vagy közvetlenül Öntől, vagy márkakereskedőinktől és forgalmazóinktól, valamint más külső felektől gyűjtjük:

 1. Elérhetőség (pl. név, cégnév, főosztály/osztály/részleg/csoport, rang/beosztás/megjelölés/cím, telefonszám, e-mail-cím, postacím vagy mobiltelefonszám);
 2. Általunk vagy külső felek által az Ön részvételével tartott esemény, konferencia vagy találkozó (például üzleti megbeszélés) előkészítéséhez és megszervezéséhez szükséges adatok (pl. elérhetőség, útlevélszám vagy étkezési kérések);
 3. A rendszerfiókkal kapcsolatos információk, amelyeket az MSC vagy kapcsolt vállalkozásaink az üzleti partnereink rendelkezésére bocsátanak.

1.2. Személyes adatok különleges kategóriái

Az általunk gyűjtött bizonyos adatok a személyes adatok különleges kategóriáiba tartoznak (más néven érzékeny adatok). Ilyenek például az Ön egészségére vonatkozó információk, beleértve az ételallergiát.

2. HOGYAN ÉS MILYEN JOGALAPON HASZNÁLJUK FEL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT

Az Ön személyes adatait arra használjuk, hogy:

 1. teljesítsük az Önnel vagy az Ön vállalkozásaival kötött esetleges megállapodás alapján fennálló szerződéses kötelezettségeinket, vagy megtegyük a szerződéskötéshez szükséges lépéseket;
 2. kapcsolatot tartsunk Önnel vagy az Ön vállalkozásaival (például a projektmenedzsmenttel), és fizikai, digitális vagy más módon kezeljük az Ön vagy vállalkozásai elérhetőségeit (például digitális listát készítsünk az elérhetőségekről);
 3. előkészítsünk vagy megszervezzünk egy általunk vagy külső felek által az Ön részvételével tartott eseményt, konferenciát vagy találkozót (például üzleti megbeszélést);
 4. létrehozzuk az MSC által az üzleti partnerei rendelkezésére bocsátott rendszereket, szervereket, hálózatokat, alkalmazásokat és online szolgáltatásokat, valamint hozzáférést biztosítsunk azokhoz, azokat kezeljük, és kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtsunk;
 5. teljesítsük jogi kötelezettségeinket, és együttműködjünk a szabályozó és jogalkalmazó hatóságokkal; valamint
 6. védjük az Ön vagy más személy létfontosságú érdekeit; valamint
 7. szükség esetén érvényesíthessük jogainkat.

3. MI AZ ADATKEZELÉSÜNK JOGALAPJA?

Több különböző törvényes indokokra támaszkodva használjuk fel személyes adatait, és a következő esetekben gyűjtjük és használjuk fel azokat:

 1. Hozzájárulás: ha rendelkezünk az Ön hozzájárulásával (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Amennyiben a személyes adatainak felhasználására vonatkozó hozzájárulásra támaszkodunk, akkor bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást. További részletekért olvassa el a K. pontot.
 2. Szerződés: ha személyes adatainak felhasználására azért van szükségünk, hogy olyan szerződést vagy szerződéseket teljesítsünk, amely(ek)ben Ön az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére lépéseket tegyünk. Ezekben a szerződésekben szerepelhetnek azok a feltételek, amelyek alapján Ön ösztönző programhoz csatlakozik vagy megállapodásokat köt a Suzuki rendszerek kapcsán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
 3. Jogszabályi vagy szabályozási kötelezettség: ha az Ön személyes adatainak használata jogi vagy szabályozási kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont);
 4. Létfontosságú érdekek: korlátozott esetekben, ha valaki biztonságát vagy létfontosságú érdekeit szükséges megvédenünk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont);
 5. Közérdek: bizonyos esetekben a személyes adatait közérdekű célokra kell felhasználnunk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont); és
 6. Jogos érdekek:ha az Ön személyes adatait jogos érdekeink, vagy azon szervezet jogos érdekei keretein belül használjuk, amellyel megosztottuk az Ön személyes adatait, és meggyőződtünk arról, hogy személyes adatai és az ezen információkkal kapcsolatos jogai védelemben részesülnek. Az MSC erre a jogalapra támaszkodik, ha az Ön személyes adatait a következőkre használjuk: termékeink, folyamataink, szolgáltatásaink és marketingstratégiáink jobb megértése és javítása, ideértve az alkatrészek hibaelemzéseinek elvégzését; a kapcsolatunk ápolása és javítása Önnel és márkakereskedéseinkkel, illetve adminisztratív célok; az általunk, illetve a márkakereskedéseink által nyújtott szolgáltatások, valamint azon szolgáltatások minőségének felmérése, amelyeket beszállítóink nyújtanak nekünk vagy a nevünkben; annak biztosítása, hogy a Suzuki rendszerek és a termékeink és szolgáltatásaink szállítása és használata a rájuk vonatkozó jogszabályoknak és feltételeknek megfelelően történjen; szükség esetén saját jogaink vagy tulajdonunk, illetve mások jogainak vagy tulajdonának megóvása vagy védelme, valamint a csalások, védelmi, biztonsági vagy adatvédelmi incidensek felderítése, megakadályozása vagy más módon történő kezelése; valamint annak biztosítása, hogy márkakereskedéseink megfeleljenek a velük kötött megállapodásainkban lefektetett követelményeknek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Az alábbiakban ismertetjük az általunk érvényesített jogos érdekeket:
Adatkezelési tevékenység Jogos érdekek mérlegelésének értékelése
Hozzáférés biztosítása informatikai rendszereinkhez annak biztosítása érdekében, hogy ezen rendszerek, illetve termékeink és szolgáltatásaink szállítása és használata a rájuk vonatkozó jogszabályoknak és feltételeknek megfelelően történjen Az Önnel fennálló üzleti kapcsolat miatt az MSC-nek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy hozzáférést biztosítson Önnek bizonyos Suzuki rendszerekhez. A Suzuki rendszerek szerepalapú hozzáférés-vezérlést alkalmaznak, amely korlátozza a rendszerhez való hozzáférést az engedélyezett felhasználók számára, és ehhez az MSC-nek tudnia kell, hogy ki a felhasználó. A felhasználó naplózott tevékenységeit rendszeresen felülvizsgálhatják a biztonsági események és a felhasználói feltételek megsértése szempontjából. A Suzuki rendszer felhasználói el is várnák az MSC-től, hogy adataikat ilyen módon kezelje.
Kutatás és elemzések végzése arról, hogy ki használja az MSC informatikai rendszereit és mit csinálnak. Az MSC jogos érdeke, hogy az általa kínált rendszerek a felhasználók által elvárt teljes funkcionalitást biztosítsák. A rendszerfelhasználónak előnye származik a rendszerfejlesztésekből és az adatkezelés nem különösebben mélyreható.
Képzések, ösztönzők biztosítása a márkakereskedő munkavállalóinak, valamint az eredmények nyilvántartása és nyomon követése Az MSC képzéseihez, ösztönzőihez és az eredmények nyilvántartásához szükséges annak biztosítása, hogy az üzleti partnerek és munkavállalóik képesek legyenek a munkaviszonnyal kapcsolatos feladatok ellátására az MSC-szel kötött Megállapodásban rögzített magas szintű követelményekkel összhangban, ideértve a képzések és ösztönzők nyomon követését is. Ez előnyös az ügyfelek és a munkavállalók számára, mivel a képzések és ösztönzők a folyamatokban nagyobb hatékonyságot és magas szintű Suzuki márkaimázst biztosítanak.
Az üzleti partnerek kérdéseinek, megkereséseinek és kéréseinek megválaszolása Az MSC-nek jogos érdeke fűződik az adatkezeléshez, hogy megválaszolja az üzleti partnerek és munkavállalóik kérdéseit vagy információkéréseit, mivel az MSC iránti bizalmuk fenntartása érdekében kritikus jelentőségű az üzleti partnerekkel és munkavállalóikkal való együttműködés, ha kérdéseik vannak. Ha az üzleti partner vagy munkavállalója közvetlenül fordul az MSC-hez kérdéssel vagy észrevétellel, észszerűen számíthat arra, hogy adatai feldolgozásra kerülnek a válaszadás megkönnyítése érdekében.
A csalás és egyéb bűncselekmények megelőzése és felderítése, illetve az MSC vagy mások jogainak védelme, valamint reagálás a kormányzati hatóságok vagy más külső felek által küldött információkérésekre vagy a megindult jogi eljárásokban. Az MSC-nek jogos érdeke fűződik minden olyan csalás megelőzéséhez és felderítéséhez, amely fenyegetést jelent az MSC-re vagy a Suzuki Motor Corporation-re, az MSC munkavállalóira és üzleti partnereire, illetve azok munkavállalóira, a márkakereskedőkre és a végfelhasználókra, valamint a reagáláshoz a megindult jogi eljárásokban vagy a kormányzati hatóságok vagy más külső felek által küldött információkérésekre. Az érintettek elvárják az MSC-től, hogy a jognak való megfelelést és az információbiztonságot komolyan vegye, és közérdek fűződik annak biztosításához, hogy ez így legyen; hátrányokkal járhat, ha az MSC nem lenne képes ilyen módon feldolgozni az adatokat, így ez a szélesebb közösség számára is előnyös. Ezért az MSC felfedheti a hatóságoknak és a bíróságoknak a nem kívánt biztonsági behatolásokat, a jogosulatlan hozzáféréseket, az információk nyilvánosságra hozatalát és megszerzését, az adatvédelmi és a rendszereket érintő incidenseket, valamint reagálhat harmadik személyek jogi követeléseire és megkereséseire.
Kommunikáció az üzleti partnerrel (munkavállalóikkal) a Suzuki rendszerekkel, valamint az MSC-szel és annak működésével kapcsolatos ügyekben. Az MSC jogos érdekei körébe tartozik, hogy a Suzuki rendszer felhasználóinak frissítéseket nyújtson a Suzuki rendszer felhasználói fiókját érintő tevékenységekről, valamint a Suzukival kapcsolatos fontos kérdésekről, és a munkavállalók ezt el is várnák az MSC-től
Annak biztosítása, hogy az üzleti partnerek megfeleljenek az MSC-szel kötött megállapodásaikban meghatározott követelményeknek, valamint ellenőrzéseket és auditokat végezzenek Globális gépjárműgyártó vállalatként az MSC és a Suzuki Motor Corporation belső és külső tevékenységeit a vásárlók, a részvényesek és az MSC vezetése által támasztott általános követelményekkel, valamint a márkával és a hírnévvel kapcsolatos elvárásaiknak megfelelően végezheti. Ezért az MSC-nek kényszerítő jogos érdeke fűződik annak biztosításához, hogy üzleti partnerei megfeleljenek az MSC magas színvonalának mind a működés során, mind a munkavállalók megjelenésében és magatartásában, amint azt a márkakereskedésekkel kötött megállapodások rögzítik, amelyek rendelkezhetnek próbavásárlásokról és a márkakereskedésekben végzett más hasonló helyszíni ellenőrzésekről. Ezek az ellenőrzések és auditok azonosítják az üzleti kockázatokat, erősségeket és a forgalmazóval fennálló üzleti kapcsolat javításának lehetőségeit, valamint előnyösek a vásárlók számára, mivel csökkentik annak lehetőségét, hogy károk vagy kellemetlenségek érjék őket. A Suzuki márkáját és magas színvonalát rontaná, ha nem lenne képes ilyen módon feldolgozni az adatokat.

Amennyiben adatkezelésünk jogalapját jogos érdekünk képezi, megfelelő garanciákkal védjük az Ön személyes adatait, és meggyőződünk arról, hogy jogos érdekeink nem élveznek elsőbbséget az Ön érdekeivel vagy alapvető jogaival és szabadságaival szemben. Amennyiben a személyesadat-kezelés során jogos érdekeinkre támaszkodunk, Ön a K. pontban szereplő elérhetőségeken keresztül bármikor tiltakozhat az adott adatkezelés ellen.

Adatkezelésünk nem irányul különleges adatok vagy bűnügyi személyes adatok kezelésére, kivéve, ha Ön önként közli ezeket az adatokat velünk, és kifejezetten hozzájárul az adatkezeléshez (a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján), vagy ha az adatkezelés a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének f) pontja szerinti esetleges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A jogszabály által előírt esetekben kérhetjük az Ön hozzájárulását bizonyos típusú személyes adatok gyűjtéséhez és használatához. Amennyiben személyes adatainak kezeléséhez a hozzájárulását kértük, a K. pontban található elérhetőségeinken keresztül azt bármikor visszavonhatja.

F. KIVEL OSZTJUK MEG SZEMÉLYES ADATAIT

Az Ön személyes adatait az alábbi felekkel közölhetjük:

 • Szolgáltatók Bizonyos cégek a megbízásunk alapján szolgáltatásokat nyújtanak a nevünkben, és személyes adatokat is kezelnek; ilyenek például a Webhelyeinken elérhető bizonyos promóciókat kezelő cégek, tárhelyszolgáltató cégek, a nevünkben e-maileket küldő szolgáltatók, analitikai és informatikai szolgáltatók;
 • Vállalatcsoportunk tagjai és egyes partnervállalataink: A vállalatcsoportunk egyes tagjai, illetve egyes partnervállalataink szolgáltatásokat nyújtanak a nevünkben, illetve ebből a célból személyes adatokat kezelhetnek. E vállalatok listája itt érhető el;
 • Az Ön hozzájárulásával: Az Ön kérésére vagy beleegyezésével információkat oszthatunk meg vállalkozásokkal vagy más szervezetekkel;
 • Suzuki márkakereskedők, forgalmazók és más partnerek (amelyek listája itt érhető el). Ezekkel a külső felekkel akkor osztunk meg információkat, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy Önnek valamilyen terméket vagy szolgáltatást nyújtsunk;
 • Szakmai tanácsadók: Ide tartoznak az üzleti működésünket, valamint a jogi igényeink védelmét és előterjesztését segítő ügyvédek és könyvvizsgálók;
 • Jogalkalmazó hatóságok, bíróságok, szabályozók és kormányzati hatóságok: Ezekkel a felekkel akkor oszthatjuk meg az Ön személyes adatait, amennyiben ez megítélésünk szerint valamely jogi vagy szabályozási kötelezettség teljesítéséhez, illetve saját jogaink vagy harmadik fél jogainak védelméhez szükséges; vagy
 • Eszközfelvásárlók: Az Ön személyes adatait megoszthatjuk olyan külső felekkel, akik felvásárolják eszközeink vagy vállalkozásunk egészét vagy lényegében egészét, illetve akikre ezeket átruházzuk. Amennyiben ilyen adásvételre vagy átruházásra kerül sor, tőlünk elvárható módon igyekszünk biztosítani, hogy a címzett vállalkozás az Ön személyes adatait az adatvédelmi szabályzatainknak megfelelő módon használja fel.

G. SZEMÉLYES ADATOK NEMZETKÖZI TOVÁBBÍTÁSA

Személyes adatait az Európai Unió adatvédelmi jogszabályaival összhangban kezeljük, és továbbíthatjuk az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) belüli, valamint az EGT-n kívüli országokba (beleértve Japánt). A Suzuki Motor Corporation Japánban található, mely ország az Európai Bizottság megállapítása szerint biztosítja a személyes adatok tekintetében a megfelelő védelmi szintet. Ugyanakkor előfordulhat, hogy más országok, ahova továbbítjuk a személyes adatait az Európai Bizottság megállapítása szerint nem biztosítják a személyes adatok tekintetében a megfelelő védelmi szintet. Következésképpen, személyes adatainak az EGT-n kívüli országba történő továbbítása során megfelelő garanciákat alkalmazunk jogi kötelezettségeinkkel összhangban annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatait megfelelő módon védjük, függetlenül attól, hogy melyik országba kerülnek továbbításra. Ezen garanciák körébe tartozhat a személyes adataihoz hozzáférő külső felektől a szerződéses biztosítékok nyújtásának megkövetelése arra nézve, hogy személyes adatait olyan követelmények szerint fogják védeni, amelyek egyenértékűek a személyes adatait az EGT-n belül védő követelményekkel. Ha további tájékoztatást szeretne arról, hogy az MSC az EGT-n kívülre irányuló adattovábbítás során hogyan védi az Ön személyes adatait, vagy szeretné megkapni az adattovábbítás során általunk alkalmazott garanciák egy példányát, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi K. pontban foglaltak szerint.

H. MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG SZEMÉLYES ADATAIT?

Személyes adatait azonosítható formában addig őrizzük meg, amíg azokra a gyűjtésük szerinti célra észszerűen szükségünk van, illetve jogi és szabályozási kötelezettségeink teljesítéséhez szükségesek. Ez általánosságban azt jelenti, hogy személyes adatait a következő feltételek valamelyikének fennállásig őrizzük meg:

 • személyes adataira észszerűen szükségünk van az Ön által kért szolgáltatások nyújtásához;
 • személyes adataira észszerűen szükségünk van jogaink és vagyonunk megóvásához és védelméhez, illetve bármilyen meglévő vagy majdani jogi igényünk előterjesztéséhez (ez általában a vonatkozó törvényi elévülési idő hossza);
 • személyes adataira észszerűen szükségünk van a Webhelyeinkkel vagy a Webhelyeink által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok kezeléséhez;
 • személyes adataira észszerűen szükségünk van elemzési és/vagy ellenőrzési célból az üzleti nyilvántartások vezetéséhez;
 • személyes adataira észszerűen szükségünk van a Webhelyeinkkel vagy a Webhelyeink által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok kezeléséhez; vagy
 • az alkalmazandó jogszabályok vagy nyilvántartási előírásokat tartalmazó más szabályozások megkövetelik személyes adatainak megőrzését.

Az adatvédelmi szabályzataink céljaira kezelt személyes adatokat az MSC-szel fennálló szerződéses jogviszonyának időtartama alatt, illetve az átmeneti időszak alatt (pl. az MSC adatmegőrzési kötelezettségeinek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott teljesítésének időtartamára) kizárólag a szükséges mértékben tároljuk. Bírósági vagy más jogi eljárás megindítása esetén a személyes adatokat az adott eljárás végéig (beleértve az esetleges fellebbezési határidőket) megőrizhetjük, majd az alkalmazandó jogszabályok által megengedett módon töröljük vagy archiváljuk azokat.

Alapvetően addig őrizzük meg személyes adatait, amíg azt az alkalmazandó jogszabályok megkövetelik vagy megengedik, így például addig, amíg az adatok szükségesek lehetnek a még el nem évült igények teljesítéséhez vagy az azokkal szembeni védekezéshez. Személyes adatait a Polgári Törvénykönyv 6:22 § (1) bekezdése szerinti elévülési idő végéig (vagyis öt évig), illetve az adóügyi dokumentumok esetében az adó megállapításához való jog elévüléséig őrizzük meg, azaz főszabály szerint, annak a naptári évnek az utolsó napjától számított öt évig, amelyben az adott adóbevallási vagy bejelentési kötelezettség esedékes volt (az adózás rendjéről szóló törvény 78. § (3) bekezdése és 202. § (1) bekezdése). Számviteli dokumentumok esetében a megőrzési idő az adott pénzügyi év lezárásától számított nyolc év, a számviteli törvény 169. §-ának megfelelően. Ezután töröljük személyes adatait rendszereinkből és nyilvántartásainkból, és/vagy lépéseket teszünk azok anonimizálására, hogy azok alapján ne lehessen Önt többé azonosítani.

I. AZ ÖN JOGAI - MILYEN JOGOKKAL RENDELKEZIK ÉS HOGYAN ÉRVÉNYESÍTHETI AZOKAT?

A hozzájárulásának visszavonására vonatkozó jog: Személyes adatainak bizonyos célra történő gyűjtéséhez, kezeléséhez és felhasználásához (különösen tekintettel a közvetlen marketingkommunikáció e-mailben, SMS/MMS-ben, faxon és telefonon történő fogadásához) adott hozzájárulását a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érintheti a hozzájárulás alapján, a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulását visszavonhatja a leiratkozási utasításokat követve, vagy ha kapcsolatba lép velünk e-mailben a következő címen: privacy@suzuki.hu

További adatvédelmi jogok: Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok alapján Ön jogosult: (i) hozzáférni a személyes adataihoz; (ii) személyes adatainak helyesbítését kérni; (iii) személyes adatainak törlését kérni; (iv) személyes adatai kezelésének korlátozását kérni; (v) adathordozhatóságot kérni; és/vagy (vi) tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (beleértve a profilalkotás elleni tiltakozást is). Az alábbiakban további információkat talál a jogairól, amennyiben a GDPR irányadó. Felhívjuk figyelmét, hogy ezeket a jogokat az alkalmazandó helyi adatvédelmi jogszabály korlátozhatja.

 • Személyes adataihoz való hozzáférés joga: Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint Ön jogosult a személyes adatai kezeléséről szóló megerősítést kapni tőlünk, és adatkezelés esetén a személyes adatokhoz hozzáférést kérni. A hozzáférési információk magukban foglalják – többek között – az adatkezelés célját, az érintett személyes adatok kategóriáit, valamint a címzetteket vagy a címzettek kategóriáit, akik számára a személyes adatokat hozzáférhetővé tettük vagy fogjuk tenni. Azonban ez nem egy abszolút jog, és más személyek érdekei korlátozhatják az Ön hozzáféréshez való jogát. Ön jogosult lehet arra, hogy az adatkezeléssel érintett személyes adatairól díjmentes másolatot kérjen. Az Ön által kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel.
 • A helyesbítéshez való jog: Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését kérni tőlünk. Az adatkezelés céljaitól függően Ön jogosult lehet arra, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését kérje.
 • Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint Ön jogosult az Önre vonatkozó személyes adatok törlését kérni tőlünk, és mi kötelesek lehetünk ezen személyes adatok törlésére.
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint Ön jogosult személyes adatai kezelésének korlátozását kérni tőlünk. Ebben az esetben az érintett adatok megjelölésre kerülnek, és azokat kizárólag bizonyos célokra kezelhetjük.
 • Az adathordozhatósághoz való jog: Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint, Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik címzettnek továbbítsa anélkül, hogy ebben akadályoznánk.
 • A tiltakozáshoz való jog:
  Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak általunk történő kezelése ellen, ebben az esetben a személyes adatait nem kezelhetjük tovább. A tiltakozáshoz való jog különösen akkor érvényesül, ha személyes adatait profilalkotás céljából gyűjtjük és kezeljük annak érdekében, hogy jobban megértsük érdeklődését termékeinkkel és szolgáltatásainkkal, vagy a közvetlen üzletszerzés bizonyos típusaival kapcsolatban.

  Amennyiben joga van tiltakozni és ezt a jogot gyakorolja, a továbbiakban nem kezeljük az Ön személyes adatait ilyen célokból. Ezt a jogot úgy gyakorolhatja, hogy felveszi velünk a kapcsolatot az alábbi K. pontban foglaltak szerint.

  Nem jogosult tiltakozni például akkor, ha személyes adatainak kezelése szerződéskötés előtti lépések megtételéhez vagy már megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges.

  Ha hozzájárulását adta ahhoz, hogy bizonyos kommunikációs csatornákon keresztül közvetlen marketingüzeneteket kapjon, akkor a fentiek szerint kell visszavonnia a hozzájárulását.

Jogainak gyakorlása, illetve adatainak megváltozása esetén azok aktualizálása vagy kijavítása érdekében, valamint ha a nálunk meglévő személyes adatai pontatlanok, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi K. pontban foglaltak szerint. Ha kérése teljesítéséhez további információra van szükségünk, megkeressük Önt.

Ön jogosult arra is, hogy panaszt nyújtson be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz az adott tagállamban (pl. azon a helyen, ahol Ön lakik, dolgozik, vagy ahol az GDPR állítólagos megsértése történt). Ön jogosult arra is, hogy panaszt nyújtson be a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam illetékes felügyeleti hatóságához a GDPR állítólagos megsértése miatt. Ha Ön Magyarországon lakik, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: 06-1-391-1400, telefax: 06-1-391-1410, e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) léphet kapcsolatba.

J. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZATAINK AKTUALIZÁLÁSA ÉS AZ ÖN KÖTELESSÉGE, HOGY A VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTASSON MINKET

Adatvédelmi szabályzatainkat időről időre módosíthatjuk vagy aktualizálhatjuk. Ha Adatvédelmi szabályzataink módosulnak, ezt az oldal tetején jelezzük. Ha a változások alapvetően befolyásolják az adatkezelés jellegét vagy egyébként lényeges hatással vannak Önre, erről megfelelő időben előre értesítjük Önt, hogy gyakorolni tudja a személyes adataival kapcsolatos jogait (például tiltakozni az adatkezelés ellen).

K. HOGYAN LÉPHET VELÜNK KAPCSOLATBA

Vállalatunk a Magyar Suzuki Zrt., székhelyünk a 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 52/A. szám alatt található Magyarországon, e-mail-címünk: privacy@suzuki.hu.

Adatvédelmi tisztviselőt neveztünk ki, aki az Adatvédelmi szabályzatainkkal kapcsolatos kérdések felügyeletéért felelős. Ha kérdései vannak ezen szabályzatokkal kapcsolatban, beleértve a jogai érvényesítésével kapcsolatos kéréseket, kérjük, lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel e-mailben, a dpo@suzuki.hu e-mail-címen.

MEGJEGYZÉS

Ezt az e-mail-címet kizárólag a személyes adatokkal kapcsolatos üzenetek fogadására használjuk. Kérjük, hogy egyéb kérdéseit és megkereséseit az Ön lakóhelye szerinti országban működő forgalmazóinkhoz küldje, akiknek az elérhetőségeit megtalálja itt

© 2020 - Magyar Suzuki Zrt.