Környezeti politika


A Magyar Suzuki Zártkörű Részvénytársaság (MS ZRt.) személygépkocsi gyártását végzi Magyarországon. Fő tevékenységként személygépkocsi és alkatrészeinek sajtolását, hegesztését, festését, műanyag alkatrészek fröccsöntését és festését, valamint a teljes személygépkocsi összeszerelését végzik.

Kiegészítő tevékenységként foglalkozik a pótalkatrészek egy részének gyártásával és raktározásával.

Az MS ZRt. közvetlen felelősséggel tartozik a környezet jelenlegi állapotának fenntartásáért és folyamatos javításáért, s ennek érdekében a környezetvédelmet a fejlődési folyamat szerves részének tekinti.

MS ZRt ismeri a vonatkozó környezeti jogszabályokat és egyéb előírásokat, tevékenységét ezeknek megfelelően végzi.

Környezetért érzett felelőssége tudatában MS ZRt. az alábbiakat vállalja:

Közvetlen kibocsátások mérséklése érdekében:

-        Az MS ZRt tevékenysége során kibocsátott VOC (szerves oldószer) légszennyező anyagok mértékét a biztonsággal jogszabály szerint 45 g/m2 szint alatt tartja.

-        A keletkező veszélyes hulladékok fajlagos mennyiségét a 2010. évi szinthez képest 2013. év végéig 15 %-al csökkentjük, kiemelt figyelmet fordítva a keletkező lakk és festékiszapokra.

-        Kibocsátások előtt folyamatosan ellenőrizzük a megtisztított szennyvizek és a gyárterületről összegyűjtött csapadékvizek minőségi jellemzőit.

-        A kommunális hulladék egy főre eső mennyiségét az országos átlag alá csökkentjük 2013. év végéig.

Közvetett környezeti kockázatok csökkentése érdekében:

-        Veszélyes hulladék ártalmatlanításánál - a hulladékok legmegfelelőbb elhelyezése érdekében. - előnyben részesítjük azokat a cégeket, melyek saját veszélyes hulladék égetővel vagy lerakóval rendelkeznek, valamint van ISO 9001 és ISO 14001 vagy EMAS tanúsítványuk

Ellenőrzés érdekében

-          Az MS ZRt. legnagyobb kibocsátó pontforrásaira korábban telepített folyamatos VOC (szerves oldószer) mérőberendezés adatait on-line kapcsolatban az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek is elküldjük.

-          A levegővédelmi jogszabályok alapján a kibocsátott szerves szennyezőanyagok (VOC) terjedését és hatásterületét is nyomon követjük.

Természeti erőforrások megőrzése érdekében:

-          Az MS ZRt. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az energiafelhasználás csökkentésével közvetlen és közvetett módon hozzájáruljon az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentéséhez.

-        Az ipari vízfelhasználás optimalizálásával járuljon hozzá a felszín alatti vízkészletek védelméhez.

-          Az MS ZRt. a lehető legnagyobb mértékben törekszik arra, hogy a hasznosítható hulladékok mennyiségét növeljük, a lerakásra kerülő nem hasznosítható hulladékok mennyiségét pedig minimalizáljuk.

-        Keressük azokat a lehetőségeket, melyek a megújuló energiaforrások hasznosítási lehetőségét szolgálják.

Jogszabályok betartása érdekében

-          Valamennyi tevékenységünket jogkövető módon, az aktuális magyar és nemzetközi előírások betartásával végezzük.

-          Kiemelten kezeljük a roncsautókkal kapcsolatos, a gyártókra vonatkozó előírások betartását.

Tájékoztatás érdekében

-          MS ZRt. informálja a beszállítókat és a telephelyén működő vállalkozókat környezetvédelmi elkötelezettségéről, együttműködésre kéri őket a környezetközpontú irányítási rendszer elveinek alkalmazásában.

-          Ösztönzi és egyben elvárja is a beszállítóitól a környezetvédelmi teljesítményük növelését.

-          Külső kommunikációs összefoglaló keretében MS ZRt. tájékoztatja a nyilvánosságot és az érdekelt feleket környezetvédelemmel kapcsolatos céljáról, tevékenységéről és eredményeiről.

Környezetvédelmi tudatosság érdekében:

-          MS ZRt. képezi és ösztönzi az alkalmazottakat, hogy munkájukat ezzel a politikával összhangban végezzék.