Zöld autógyár

Zöld autógyár

 

Termelékenység és környezetvédelem nem összeegyeztethetetlen fogalmak Esztergomban. A Suzuki újfajta ipari kultúrát honosított meg, aminek lényege, hogy környezettudatos módon teremt új munkahelyeket, és a várossal, a régióval együtt fejlődik, miközben arra törekszik, hogy hatékonyan használja fel földünk korlátozott erőforrásait.

Természet és ember harmóniájának megőrzése érdekében a Magyar Suzuki Zrt. az összes gyártási folyamatban – beleértve a préselést, a hegesztést, a járművek, valamint alkatrészeik festését és a teljes összeszerelést – mindig a biztonságot és a környezetvédelmet helyezi előtérbe. A vállalat közvetlen felelősséggel tartozik a környezet állapotának megőrzéséért és folyamatos javításáért, s a környezetvédelemre saját fejlődési folyamatának szerves részeként tekint.

A Magyar Suzuki Zrt. a gyártási folyamatok során a minőség mellett kiemelt figyelmet fordít a környezettudatosságra. Az Esztergomban alkalmazott technológiai folyamatok irányítási módszere megfelel az ISO 14 001:2015 környezetirányítási és az ISO 9001:2015 minőségbiztosítási rendszer szabványelőírásainak. A jelenleg gyártott modellekbe kizárólag az adott piaci környezetvédelmi szabványnak megfelelő motorokat épít be. A vállalat megszerezte az „Engedélyezett gazdálkodó”, azaz az AEO-tanúsítványt, ezzel olyan akkreditációt tudhat magáénak, amely biztosítja az ellátási lánc követelményeinek való maradéktalan megfelelést. Az AEO nemzetközileg elismert védjegy, a cég kiválóságát tanúsítja a nemzetközi kereskedelemben, így a Magyar Suzuki engedélyezett gazdálkodóvá vált – megbízható, kis kockázatú, így ellenőrzésre nem szoruló vállalkozásnak minősül. A tanúsítvány mindemellett hosszú távon hozzájárul a hatékonyság növeléséhez és a költségek csökkentéséhez.

Megújult környezeti politikája szerint a vállalat a kibocsátott illékony szerves vegyületek (VOC) légszennyezési mértékét a jogszabályi előírásoknak megfelelve biztonsággal 45 g/m2 alatt tartja. A keletkező veszélyes hulladékok fajlagos mennyiségét folyamatosan csökkenti, különös tekintettel a keletkező lakk- és festékiszapokra. A közvetett környezeti kockázatok csökkentése, a hulladékok legmegfelelőbb elhelyezése érdekében a Magyar Suzuki a veszélyes hulladékok elszállításakor előnyben részesíti azokat a cégeket, amelyek saját veszélyeshulladék-égetővel rendelkeznek. 2020. januárjától a veszélyes hulladék kezelési hiearchiából kikerült a lerakás, mindegyik veszélyes hulladék valamilyen szintű hasznosításra kerül (energetikai, vagy egyéb).

A természeti kincsek megőrzése érdekében a Magyar Suzuki az energiafelhasználás csökkentésével közvetlen és közvetett módon is hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, továbbá az ipari vízfelhasználás optimalizálásával a felszín alatti vízkészletek védelméhez. A vállalat arra törekszik, hogy növelje a hasznosítható hulladékok arányát és csökkentse a lerakott ipari hulladékok fajlagos mennyiségét.

A Suzuki az elsők között alakította ki hazai roncsautó-átvevő hálózatát a Magyarországon érvényes ELV-szabályozásnak, vagyis a hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendeletnek megfelelően, szem előtt tartva az újrahasznosítást, kerülve a veszélyes anyagok felhasználását.

Annak érdekében, hogy tiszta környezetet és szolidáris társadalmat örökítsen a következő generációra, a Magyar Suzuki anyavállalata, a Suzuki Motor Corporation "Suzuki Környezetvédelmi Terv 2015" néven környezetvédelmi kezdeményezést hozott létre. Ehhez társul a "Suzuki Biodiverzitás-megőrző Program", amelynek célja a fajok sokféleségének védelme és fenntartható hasznosítása a Suzuki tevékenységei során. Mindkét kezdeményezés a Suzuki Globális Környezetvédelmi Chartáján alapul.