Fizetési haladékok év végéig

Ezúton tájékoztatunk minden kölcsönszerződéssel, illetve pénzügyi lízingszerződéssel rendelkező vásárlónkat a 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet szerinti fizetési moratóriumról.

Tájékoztatjuk érintett vásárlóinkat, hogy a 2020.március 18-án kihirdetett 47/2020. (III.18) kormányrendelet a 2020. 03. 18. napján fennálló és ezen időpontig folyósított kölcsönszerződésekből, illetve pénzügyi lízingszerződésekből (a továbbiakban: Szerződésekből) eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségek teljesítésére 2020. december hónap 31. napjáig terjedő időtartamra fizetési haladékot (fizetési moratóriumot) engedett, így a Szerződésből eredő fizetési kötelezettségeket nem kell teljesíteni.

A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje a fizetési moratórium idejével meghosszabbodik.

A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződések futamideje pedig 2020. december 31-éig meghosszabbodik.

A fizetési moratórium nem érinti az érintett adós, lízingbevevő azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen a moratórium időtartama alatt is.

FONTOS tudni, hogy

  • a fizetési moratórium igénybevételéről nem kell külön nyilatkozni;
  • a fizetési moratórium ideje alatt a Bank a csoportos beszedések jogával nem él;
  • a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített tőke-, kamat- illetve díj fizetési kötelezettséget a moratórium lejáratát követően meg kell fizetni;
  • a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített tőketartozások után az eredeti esedékesség időpontjától az új esedékességi időpontig terjedő időtartamra a szerződés szerinti kamatot kell megfizetni, amely a jelenleg fennálló fizetési kötelezettséget növelni fogja.

Bárki dönthet úgy, hogy a fizetési moratóriumot nem kívánja igénybe venni és az eredeti szerződési feltételek szerint kíván teljesíteni. Ebben az esetben külön írásban kell nyilatkoznia a Bank felé az alábbi nyilatkozatok, vagy a nyilatkozatok tartalmával megegyező e-mail / levél megküldésével.

További információk az alábbi weboldalon.